Komornik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dominik Mrówczyński jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dominik Mrówczyński wykonuje czynności egzekucyjne, a także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. 

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza

Doręczenie korespondencji

Nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Zabezpieczenie roszczeń

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do kancelarii. Komornik informuje, iż kontakt telefoniczny z kancelarią  jest możliwy tylko w godzinach urzędowania kancelarii

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.

Godziny urzędowania kancelarii:
Poniedziałek: 09:00-15:00
Wtorek: 10:00-16:00
Środa: 09:00-15:00
Czwartek: 09:00-15:00
Piątek: 09:00-14:00


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dominik Mrówczyński przyjmuje interesantów osobiście, po uprzednim umówieniu wizyty,
w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:00. 

Adres: 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 48/2
e-mail: wejherowo.mrowczynski@komornik.pl

Wnioski stron winny spełniać wymagania dla pisma procesowego. Dokumenty przesyłane za pośrednictwem poczty email nie wywołują skutków w postępowaniu egzekucyjnym.

EPUAP
/KS_Mrowczynski/domyslna
/KS_Mrowczynski/ezbiegi
44 1600 1462 1899 5686 0000 0001

Numer rachunku bankowego właściwy do dokonywania wpłat oraz uiszczania zaliczek na wydatki. Przy wpłatach należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz sygnaturę sprawy.

Telefon: 517 283 819

Infolinia czynna w godzinach 10:00-14:00.


EPU ID 2937

Komornik Sądowy Dominik Mrówczyński, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawidliwości.

Przy wykonywaniu czynności zawodowych komornik sądowy Dominik Mrówczyński podlega wyłącznie ustawom, orzeczeniom sądowym, prezesowi sądu rejonowego przy którym działa oraz zasadom etyki zawodowej.

Bezstronność komornika wyraża się w szczególności w podejmowaniu decyzji na podstawie obiektywnych kryteriów wolnych od osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji i wpływu innych osób.

Komornik, urzeczywistniając konstytucyjne prawo do sądu, wykonuje czynności egzekucyjne na rzecz wierzyciela, zgodnie z interesem wymiaru sprawiedliwości, na podstawie tytułu wykonawczego i przepisów prawa.