Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dominik Mrówczyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dominik Mrówczyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dominik Mrówczyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dominik Mrówczyński

Wzory wniosków

 

 

Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, według wyboru składającego, na piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.