Właściwość

Obszarem działania komornika jest rewir Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz obszar Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 10.  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dominik Mrówczyński jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz  gminy: Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.