Narzędzia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Dominik  Mrówczyński korzysta z nowoczesnych systemów umożliwiających ustalenie i odnalezienie majątku dłużnika oraz przeprowadzenie skutecznej egzekucji.

 

Aplikacja internetowa, która umożliwia uzyskanie informacji o posiadanych przez dłużnika rachunkach bankowych.
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
Elektroniczne Księgi Wieczyste to system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste umożliwiający odnalezienie nieruchomości dłużnika.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.
PUE daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism - w tym zapytań o źródło utrzymania dłużników - i wniosków do ZUS.
Kancelaria przyjmuje elektroniczne wnioski o wszczęcie egzekucji za pomocą E-SĄDU.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, CEIDG – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
Komornik Online rozszerza możliwości programów kancelaryjnych o bezpieczną wymianę informacji między kancelarią komorniczą a uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Dane dotyczące spraw udostępniane są przez kancelarię bezpośrednio z programu komorniczego.
LEX Informator Prawno-Gospodarczy to nowoczesny system, który integruje informacje gospodarcze z wielu źródeł jak KRS czy MSiG.
Bailiff Management System (BMS) to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.